Markedsføring

Når du vælger Feriehus Udlejning I/S, bliver dit feriehus markedsført for et stor antal potentielle lejere. Vi bruger en bred vifte af medier med den filosofi, at stor udbredelse giver stor synlighed!

Feriehuskataloget 
Feriehuskataloget er fortsat det vigtigste element i markedsføringen. Hvert år i juli udkommer vort farvekatalog for det kommende år.  

Vi bestræber os på at lave et katalog, der giver kunderne den optimale beskrivelse af husene og tilhørende faciliteter, og dette med succes, da vi gang på gang får tilkendegivelser om, at vort katalog er et af de mest informative, der findes på markedet. Husene præsenteres med foto, beskrivelse, skitse samt en række facilitetsoplysninger.

Kataloget trykkes på tysk og dansk og sendes til alle, der har været kunder hos Feriehus Udlejning I/S de seneste 2 sæsoner.

Kataloget markedsføres lige­­ledes på vores website/hjemmeside, hvorfra vi i dag modtager et meget stort antal katalogbestillinger.

Internettet 
Feriehus Udlejning  I/S har lagt samtlige huse ud på Internettet med billeder, skitser og beskrivelser. Vi bruger hvert år mange ressourcer på at udvikle og ved­ligeholde disse mange sider, så de præsenterer sig bedst muligt. Derudover til­stræber vi stor synlighed på internettet, så vi er lette at finde for kunderne. Vi bruger derfor årligt mange ressourcer på at ligge højt på diverse søgemaskiner i ind- og udland.

Internettet har stor betydning for branchens udvikling. For indeværende modtages utrolig mange bookinger via dette medie og tallet er stadig kraftigt stigende.

Stærke samarbejdspartnere 

Feriehus Udlejning I/S har et bredt agentnet fordelt i Danmark, Norden og Europa. 

Messer 
Hvert år deltager Feriehus Udlejning I/S på flere salgsmesser i ind- og udland, med hovedvægten lagt på det tyske marked som vor hovedmålgruppe. Disse messer er en vigtig del af den personlige kundepleje, og vi udleverer her et stort antal kataloger til potentielle gæster og fortæller om områdets tilbud.

Annoncer 
I løbet af sæsonen indrykker Feriehus Udlejning I/S små og store annoncer i magasiner, branchekataloger og dagblade på alle aktuelle markeder.