Ankomst og afrejse

Ankomst

På ankomstdagen kan nøglen hentes på vort kontor i Vedersø Klit i tidsrummet mellem kl. 14.00 og 16.00.

Ved forsinket ankomst

Er det ikke muligt for jer at hente nøglen til det lejede feriehus indenfor vore åbningstider, befinder der sig en nøgleboks til venstre for indgangsdøren til vort bureau i Vedersø Klit. I nøgleboksen vil der ligge en kuvert med vejbeskrivelse, strømseddel og nøglen til feriehuset. Aflæs venligst elmåleren ved ankomsten til feriehuset. Evt. bestilt barneseng mv. vil allerede være i huset.

For at komme i boksen efter nøglen til feriehuset skal i taste koden, som er anført på kontrakten.

Informationspose

Ved ankomsten udleveres sammen med nøglen og afregningsseddel til forbrugsomkostninger, en vejbeskrivelse til huset samt en informationspose indeholdende diverse brochurer og foldere fra området.

Har I bestilt barneseng eller højstol er den bragt ud til huset, hvor den ligeledes vil blive afhentet ved afrejse. Har I bestilt sengelinned udleveres dette sammen med nøglen fra vort kontor i Vedersø Klit og skal ved afrejsen afleveres samme sted.

Skulle I ved ankomsten til huset opdage f.eks. skader på indbo eller manglende rengøring, skal dette meddeles os omgående. Såfremt dette er umuligt, da senest inden 48 timer. Vi gør opmærksom på, at mangler og skader meldt ved afrejse ikke berettiger til afslag, erstatning mv.

Afrejse

Aflevering af nøgle og afregning af strøm om lørdagen skal ske på kontoret i Vedersø Klit mellem kl. 8.00 og 11.00.

Er der bestilt rengøring skal nøglen være os i hænde senest kl. 9.00. Det er vigtigt, at disse tider overholdes, da vort personale, og i mange tilfælde husejeren, skal besigtige og kontrollere husene, således at de er klar til indflytning igen kl. 14.00.

Forbrugsafregning

Betaling for strøm, telefon, o.lign. sker samtidig med nøgleaflevering efter Feriehus Udlejning I/S' gældende priser. Ved afrejse udenfor vor åbningstid bedes venligst aftalt nærmere inden afrejsen. I forbindelse med aflæsning af el-måleren med bureauret gøres opmærksom på, at alle tal på el-måleren er fulde kilowatt, og derfor skal medtages.

Alt efter årstid ligger energiforbruget i huse med swimmingpool pr uge fra ca. kr. 1.700,00, og i huse med spabad og sauna fra ca. kr. 450,00. Energiforbruget vil dog i alle tilfælde kunne variere alt efter antal beboere og brug af elektrisk udstyr. Vi anbefaler i øvrigt at kontrollere energiforbruget i løbet af lejeperioden.

Rengøring

Huset skal, hvis der ikke bestilles rengøring, efterlades opryddet og rengjort.
Læs mere om rengøring.

Rengøring kan mod betaling bestilles på vort kontor - husk dog venligst, at rengøring af køkkenredskaber og tømning af opvaskemaskine ikke er indbefattet af en bestilt rengøring.

HUSK! Hvis I har et favorithus til næste års ferie, kan I forhåndsreservere huset. Optionsbevis medgives med det samme. Den endelige faktura fremsendes til efteråret, når ejerens ønsker for udlejning foreligger.