Bestilling og afbestilling

Bestilling

Ved bestilling af et feriehus tilsendes samme dag faktura med posten. Lejebetingelser i forbindelse med ovennævnte lejemål er noteret på bagsiden af fakturaen. Ved indbetaling af 1. rate erklærer lejer sig indforstået med disse lejebetingelser samt de på fakturaen anførte priser og betingelser, hvorefter fakturaen er bindende for lejer og udlejer. Vi gør opmærksom på, at fakturaen annulleres, såfremt anførte indbetalingsfrist ikke overholdes.

Danmark

Indbetaling i Danmark kan ske til enten Jyske Bank på kontonummer 7596 103535-1, eller Ringkøbing Landbobank A/S på kontonummer 7670-1067243.

Gebyr

Ved enkelte huse opkræves husdyrgebyr af varierende beløb. Ved leje af poolhuse opkræves depositum som standard. Endvidere kan der ved lejemål med specielle forhold opkræves depositum, der fastsættes efter udlejers skøn. Dette vil fremgå af fakturaen.

Vi gør opmærksom på, at depositum returneres efter kontrol af huset og derfor ikke kan modregnes i afregning af forbrugsomkostninger ved afrejsen.

Vi gør opmærksom på, at fakturaen ikke omfatter rejseforsikring. Dette skal bestilles separat. Se priser her

 

Afbestilling

    Gebyr
Kundens ændring af lejebevis Ændringer kan ske indtil 42 dage før lejestart DKK 250,-
Annullering af lejebevis

Annullering kan ske indtil 42 dage før lejestart

Fra 41 til 1 dag før lejestart betales hele beløbet
ved annullering

20% af det samlede
beløb, dog min.
DKK 500,-

Annullering pga sygdom hos en af de i lejebeviset anførte personer
hvis feriehuslejerforsikring eller
afbestillingsforsikring er købt
(Se §2.1 under Rejseforsikring)

Ved aflæggelse af en udførlig lægeerklæring senest
3 dage efter anmeldelse kan lejebeviset annulleres
og det fulde lejebeløb tilbagebetales gennem rejseforsikringen.

NB: Ekspeditionsgebyr og forsikringspræmie tilbagebetales ikke