Naturen ved den jyske vestkyst

Stråsø Klitplantage

Øst for Ulfborg ligger dette meget naturskønne område. Bevoksningen er hovedsagelig løv- og nåletræer samt lyng. I plantagen er der flere afmærkede ruter. Folderen fås Feriehus Udlejning I/S i Vedersø Klit.

Nissum Fjord

Nissum Fjord har et vandareal på 70 km2 eller 7.000 ha og ligger i læ bag en 13 km Vesterhavs-tange med en bredde varierende mellem 1200 meter til kun 200 meter på det smalleste sted. I Thorsminde er der siden 1870´erne foretaget regulering af fjordens vandstand og saltindhold ved hjælp af en sluse, der skaber vandudskiftning i fjorden. Ferskvand tilføres bl.a. fra Storåen, Ramme Å, Damhus Å og Flynder Å, og vandet er brakt - en mellemting mellem ferskvand og havvand. Hele Nissum Fjord samt nogle omkringliggende arealer er udlagt som vildtreservat, og den lavvandede fjord omgivet af rørskove og enge har et fantastisk rigt og varieret fugleliv. Få folderen hos Feriehus Udlejning I/S i Vedersø Klit.

Vesterhavet

Vesterhavet har altid virket tiltrækkende på turister og fastboende. På varme solfyldte sommerdage er der naturligvis stor søgning, men går man blot nogle få hundrede meter væk fra parkeringspladserne eller stierne, der fører ned til havet, er der rigeligt med plads. Og udsigten er ikke generet af kystnært højhusbyggeri. Om efteråret og vinteren nyder mange at gå ture ved stranden og blive rusket godt igennem.

Vesterhavet er dejligt, men man skal tænke sig om. Den stærke understrøm, som er i Vesterhavet, forårsager hvert år drukneulykker. Derfor er det vigtigt, at man følger baderådene, som er opslået mange steder ude i området.

En tur på stranden lige efter en storm eller kraftig blæst, giver de største chancer for at finde rav, men let er det ikke. For det meste ligger ravet i strandkanten mellem opskyllede sten og tang m.m. Rav kan have mange farver, fra hvidt til brunt. Rav er blødt, og hvis man mærker det med tænderne er det let at skelne almindelige småsten fra rav.

En strandtur i stormvejr er godt for blodtrykket. I efterårs- og vintermånederne, hvor stormen rigtig raser er en tur på stranden en oplevelse i sig selv. Det er fascinerende at se og mærke de mægtige naturkræfter. Er man godt og vindtæt klædt på, bliver det en oplevelse, man aldrig glemmer. Hvert år "æder" havet i gennemsnit 1 meter af klitterne, men ved en af de helt efterårs- og vinterstorme kan havet tage 15-20 meter på en gang. Der gøres dog året rundt en stor indsats for at udbedre skaderne efter stormene samtidig med at strandene vedligeholdes og gøres tiltrækkende.

I det meste af Europa, bruges det blå flag som et kendetegn for rene badestrande og rent badevand. Her i området har vi 5 strande, der har fået tildelt det blå flag. Det er Thorsminde, Bjerghuse, Fjand, Spidsbjerg og Vedersø Klit.