Husby Klitplantage

Imponerende natur med masser af dyr og planter

Klitplantagen er beliggende syd for Nissum Fjord og dækker et areal på 1100 hektar. Beplantningen er pga. den vekslende jordbund, utrolig varieret . På den magreste jord vokser skov-og bjergfyr, på den bedre jord sitka og ædelgran og på den bedste jord i den østlige del af plantagen, findes Danmarks vestligst beliggende bøgeskov. Mellem Klitplantagens vekslende vegetation vokser mange interessante planter, heriblandt forskellige bregnearter, ulvefod, soldug samt orkideer. For de svampe interesserede er der mulighed for at finde spiselige svampe bla. Kantareller og Karl-Johan.

Udsigtsplatform med enestående udsigt

I den smukke plantage findes flere udsigtspunkter bla. Marens Maw, der ligger på kanten af skovarealerne i den vestlige del af plantagen. Her er storslået udsigt til både Vesterhavet, Nissum Fjord og Klitplantagen. Adgang til toppen af udsigtspunktet forgår via en trætrappe og er derfor ikke kørestolsvenlig. 

Klitplantage

Dyreliv

Den varierende natur i plantagen giver gode vilkar for et rigt dyreliv. I plantagen finder du kronhjort, rådyr, hare, ræv, hugorme. I den østligste del af plantagen findes en hejrekoloni og inde i selv plantagen findes en pæn berstand af fuglekongen. Herudover kan du støde på både musvåge, tårnfalk samt spætter. 

Aktiviteter 

Husby Klitplantage indbyder til aktiviteter for hele familien. I plantagen er der anlagt fire afmærkede vandreruter, en af ruterne er specielt velegnet til kørestolsbrugere. I den sydøstlige del af plantagen er der mulighed for at prøve kræfter med orienteringsløb, idet naturstyrelsen i samarbejde med omkringliggende orienteringsklubber har anlagt en O-løbsbane. Plantagen indbyder også til en cykeltur i det grønne. Det er tilladt at cykle på de større veje og i den sydlige ende af plantagen er der anlagt en rute specielt til cyklister. Ridning i plantagen er også en mulighed, der er i alt 16 km ridestier. Ridning er ikke tilladt på de afmærkede vandreruter. I plantagen er der endvidere mulighed for overnating ved en af de 2 lejrpladser. Lejrpladserne er beliggende ved henholdsvis Klitvejen syd for plantagen og øst for Bundgårdvej ved Fjand.

Folder over Husby Klitplantage med markerede ruter kan afhentes hos Feriehusudlejning I/S. 


Drone video fra Husby Klitplantage

Bades Vester Husby 1
Klitter 2

Nøgenbjerg, Skavemosen og Gryden

Husby Duenenplantage 3
Husby Duenenplantage 1
Husby Duenenplantage 5

Nøgenbjerg byder på udsigt over en del af klitplantagens store parbelklit og områdets omfattende bjergfyrsbevoksninger. Et godt sted at observere nattehimlen, uden forstyrrende lys. Skavemosen er en lavvandet gravet sø bestående af grundvand, hvilket gør den velegnet til badesø, også for de mindste. Søen er omkranset af nåletræer og dermed beskyttet mod Vesterhavets til tider stærke blæst. Søen huser også flere fiskearter, gedde, brasen aborre og skaller. Læs mere om fiskeferie her.  Gryden er beliggende i plantagens vestside og er navngivet efter det hulrum der er dannet i klitplantagens store parabelklit. Vinden blæser alt sandet væk fra klitten, når der går hul på klitvegetationen og det betyder at sandet er væk helt ned til grundvandsspejlet.